دستگاه شتابدهنده خطي ساخت شركت الكتا انگلستان

مدل Versa HD
قابليت اجراي درمان هاي:
3D-conformal
IMRT (Vmat- Dmlc and step and shoot)
SBRT
SRS
مجهز به سيستم تصويربرداري پورتال MV، KV و CBCT جهت بررسي و اصلاح موقعيت قرارگيري بيمارمجهز به سيستم كنترل تنفس ABC جهت درمان تومورهاي ريه و پستان و‌ناحيه توراكس مجهز به تخت hexapod جهت تصحيح چرخش بيمار در زاویای x,y،z و الفا بتا و تتا دارای تمامی اشعه های مورد نیاز از 6mv تا 18mv و دارای اشعه فوتون و الکترون