دکتر پویا اکبری

تخصص:
رادیولوژی
شماره نظام پزشکی:
۱۳۳۶۹۰
روزهای کاری:
شنبه تا چهارشنبه